Avatud iga päev 8.00...20.00

kohapeal ja ettetellides kehtivad kodulehe soodushinnad! Kuller 17€

PEREÕUNAPUU - 7-liitristesse anumatesse istutatakse kaheaastased madalakasvulised, hästi harunenud võraga puud. Varakevadel poogitakse okstesse 4 - 5 erinevat sorti. Sõltuvalt sellest, kui palju oksi kokku kasvab, saate madalakasvulise puu, mille võras on 2–5 sorti, millele lisandub see sort, millele need poogitud on. Sõltuvalt viljade valmimisperioodist teeme sortide valikul mitu võimalust: suvi-sügis, sügis-, sügis-talvisordid, nii et ostja saab valida endale sobiva variandi. Nendel taimedel on mitmeid eeliseid; Esiteks on see dekoratiivne, sest iga oks õitseb eri aegadel erinevalt ja kannab erinevaid vilju. Teine on ruumi kokkuhoid, sest ühest puust saab 3–6 erinevat sorti vilju. Hooldus on sama, mis tavaliste viljapuude puhul, kuid soovitame okstele pookimiskohta pidevalt värviga märgistada, mis aja jooksul muutub nähtamatuks ja puud pügades saab terve sordi maha lõigata. Müüme istikuid, mille pookimiskoht on juba märgistatud, nii et peate lihtsalt igal aastal seda märki värviga uuendama.

FAMILY APPLE TREE – two-year dwarf apple trees, which have good branched crowns, planted into pots of 7 litres. 4-5 different apple breeds are grafted into the branches of the crown in early spring. In this way, depending on how many grafts took root, a dwarf apple tree is obtained, whose crown contains from 2 to 5 different apple breeds, plus the breed which was grafted. We make several variant according to apple ripening time: summer – autumn breeds, autumn– winter breeds, thus the buyer can choose a more preferred variant.

СЕМЕЙНАЯ ЯБЛОНЯ - двухлетние низкорослые яблони, у которых хорошо разветвлённая крона, высаживаются в 7 - литровые контейнеры. Рано весной в ветки прививаются 4 - 5 разных сортов яблони. В зависимости от того , сколько веток прижилось, получается низкорослая яблоня, в кроне которой от 2 до 5 сортов яблони, плюс этот сорт, на который они прививались. Мы делаем несколько вариантов подбора сортов, в зависимости от срока созревания плодов: летние – осенние, осенние, осенне – зимние сорта, таким образом покупатель может выбрать подходяший для него вариант. У этих растений несколько преймуществ; прежде всего – декоративность, ибо каждая ветка по разному цветёт в разное время, приносит разные плоды. Второе – экономия площади, ибо можно получить 3 – 6 разных сортов яблок с одного дерева. Уход такой же как и у обычных яблонь, только советуем постояно краской отмечать на ветках место прививки, которое со временем становится незаметным и делая обрезку дерева можно срезать целый сорт. Саженцы продаём уже с отмеченым местом прививки, поэтому следует лишь каждый год обновить краской эту метку.

 

Tulemusi ei leitud!